Privacy

Privacy Policy

Als Bakkerij Koning vinden we het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, veilig en betrouwbaar is. Wij respecteren je privacy en zullen de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk behandelen.

Bakkerij Koning is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hieronder leggen wij uit hoe we bij Bakkerij Koning en op onze website https://www.Bakkerij-Koning.nl/ met jouw gegevens omgaan, wat je rechten zijn en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. 

Heb je nog vragen na het lezen van onze privacyverklaring? Stuur dan een mailtje naar info@bakkerij-koning.nl  Onze Klantenservice helpt je graag verder!

Persoonsgegevens die wij verwerken

Een ‘persoonsgegeven’ is alle informatie die direct over iemand gaat, of naar een individuele persoon te herleiden is.

Bakkerij Koning verwerkt je persoonsgegevens doordat je onze website weleens hebt bezocht, gebruik maakt(e) van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
– voor- en achternaam; 
– geslacht; 
– adresgegevens; 
– e-mailadres;
– geboortedatum 
– telefoonnummers; 
– klantnummer; 
– bank- en betaalgegevens;
– IP-adres, internetbrowser en soort/type apparaat; 
– gegevens over jouw activiteiten op onze website; 
– informatie over bestellingen en facturen; 
– reviews: je beoordeling van onze service/producten; 
– beelden van beveiligingscamera’s; 
– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld via de website, in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bakkerij Koning verwerkt jouw persoonsgegevens omdat: 
– wij dit nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst, en/of 
– je hier toestemming voor hebt gegeven, en/of 
– wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (bijv. ons commerciële belang om jou marketingaanbiedingen te doen, of ons belang om onze dienstverlening te kunnen verbeteren), en/of 
– wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
– het afhandelen van jouw afspraak, bestelling en/of betaling; 
– om goederen en diensten bij je af te leveren; 
– om je te kunnen bellen, SMS’en of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 
– verzenden van onze nieuwsbrief, informatie over acties en aanbiedingen, serviceberichten en/of onderzoeken; 
– om je gepersonaliseerde reclame te tonen; 
– informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; 
– het aanmaken, beveiligen en bijhouden van het Bart beloont-account; 
– om jou optimaal te kunnen helpen als je een vraag, probleem of klacht hebt over onze producten en diensten; 
– om je op onze website een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden, door bijvoorbeeld het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw interesses en voorkeuren; 
– voor de afhandeling van speciale acties;
– analyses voor procesverbeteringen, rapportages, marktonderzoek, ontwikkeling en verbetering van producten en diensten;
– het behandelen van een sollicitatie of stage-aanvraag; 
– voorkomen en bestrijden van diefstal of andere vormen van fraude;

Bakkerij Koning verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Er zijn enkele speciale situaties die we hieronder extra toelichten.

Camerabeveiliging

Onze vestigingen kunnen  zijn voorzien van camera’s. Dat is van belang voor jouw veiligheid, maar ook voor die van onze collega’s en eigendommen. De camerabeelden worden na maximaal zes weken verwijderd, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld voor onderzoek door een recherchebureau of de politie.

Gebruikmaken van ons wifinetwerk

Tijdens een bezoek aan een van onze (franchise)vestigingen kun je gratis gebruikmaken van wifi. Zodra je bent ingelogd op ons wifinetwerk, worden er automatisch gegevens verzameld zoals het identificatienummer (MAC-adres) van jouw apparaat. Deze gegevens worden na een jaar verwijderd en gebruikt Bakkerij Koning alleen om eventueel misbruik te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons wifinetwerk, dan kunnen wij de toegang van het apparaat waarmee je gebruikmaakt van ons wifinetwerk blokkeren.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Bakkerij Koning bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd. Als de informatie nodig is voor interne analyses en rapportages, anonimiseren wij de gegevens. De informatie is dan niet meer naar een unieke persoon te herleiden.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  
– naam/contactgegevens, bestellingen en afspraken:  
zolang je actief klant bij ons bent; als je 5 jaar geen aankoop meer hebt gedaan of niet meer hebt ingelogd op je Mijn Bakkerij Koning-account, verwijderen wij je gegevens; 
– factuurgegevens: zolang je actief klant bent, maar in ieder geval minimaal 7 jaar omdat de Belastingdienst dit van ons vraagt; 
– klantbeoordelingen (reviews): worden anoniem op de website gepubliceerd, op jouw verzoek verwijderen we de beoordeling;
– speciale acties: wij bewaren de verstrekte gegevens na afloop om de actie te kunnen afhandelen en vragen over de actie te kunnen beantwoorden; hoe lang de bewaartermijn is communiceren wij per actie; 
– camerabeelden: maximaal 6 weken, tenzij de beelden bijv. nodig zijn voor onderzoek;  
– voor trainingsdoeleinden opgenomen telefoongesprekken: maximaal 1 maand; 
– correspondentie met onze Klantenservice: maximaal 5 jaar; 
– sollicitatie/stage: de door jou verstrekte gegevens worden tot 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Als je hiervoor toestemming hebt gegeven, bewaren we de gegevens tot 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bakkerij Koning schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening ook andere bedrijven (‘derden’) in. Dit kunnen bedrijven zijn die wij inschakelen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, voor de uitvoering van marketingactiviteiten (zoals mediabureaus, drukkerijen, e-mail- en postverwerkers), onze overige dienstverlening en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bakkerij Koning blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Jouw persoonsgegevens verstrekken wij niet aan andere derden, tenzij je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bakkerij Koning maakt op haar website gebruik van cookies en andere technieken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Waar wij het hierna hebben over ‘cookies’, bedoelen wij daarmee ook andere vergelijkbare technieken.

Cookies maken het mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven, opnieuw producten in je winkelwagen te plaatsen of je instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken en kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website. Ook kunnen andere partijen (bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale media-bedrijven) inzicht krijgen in jouw surfgedrag. Daardoor wordt het mogelijk dat zij gepersonaliseerde advertenties tonen over meerdere websites en niet-revelante advertenties weg kunnen laten.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over de verschillende soorten cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Meer weten?  Klik hier voor uitgebreide informatie over onze cookies.  
Op deze pagina kun je ook zien voor welke cookies je toestemming hebt gegeven en kun je heel eenvoudig je voorkeuren aanpassen.

Je kunt je overigens ook afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. De manier waarop je dit kunt doen, verschilt per browser. Als je ervoor kiest om cookies te verwijderen of niet toe te staan, zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kun je van sommige diensten geen gebruik maken.  
Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of (indien wettelijk mogelijk) te verwijderen.  
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bakkerij Koning. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij (in het kader van een overeenkomst) van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde, organisatie te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@Bakkerij-Koning.nl of ons postadres dat onder ‘Contactinformatie’ staat vermeld. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek ook echt door jou is gedaan, vragen wij om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Een handig hulpmiddel hierbij is de KopieID app van de Rijksoverheid. Met deze app maak je met je smartphone een veilige kopie van een identiteitsbewijs.

Jouw gegevens in Mijn Bakkerij Koning

Via een Mijn Bakkerij Koning-account kun je zelf online je gegevens inzien en eventueel aanvullen, corrigeren of verwijderen.  
In Mijn Bakkerij Koning is het o.a. mogelijk om zelf al jouw contactvoorkeuren te registreren en aan te passen. Zo kun je bijvoorbeeld toestemming geven (of intrekken) voor het versturen van onze nieuwsbrief of serviceberichten.
Je kunt hier ook zelf het complete Mijn Bakkerij Koning-account verwijderen.

Opslag van jouw gegevens

Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Soms worden bepaalde gegevens die wij verzamelen, doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER. Bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is. Als hiervan sprake is, zorgen wij dat dit op een veilige en rechtmatige manier gebeurt. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bakkerij Koning neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Daarom hebben we passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt Bakkerij Koning tijdens het bestelproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde verbinding, te herkennen aan ‘https://’ en het slotje in de browser.  
Bovendien zijn alle personen die namens Bakkerij Koning van je persoonsgegevens kennis kunnen nemen, verplicht hier uiterst zorgvuldig mee om te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via klantenservice@Bakkerij-Koning.nl.

Websites van derden

Op onze website tref je links aan naar andere websites. Bakkerij Koning is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen met persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor de betreffende privacyverklaring van die website.

Contactinformatie

Heb je vragen over onze Privacyverklaring, dan kun je contact opnemen met onze klantenservice: 
Bart’s Retail B.V. (Bakkerij Koning), Platinawerf 4, (6641 TL) Beuningen, of https://www.Bakkerij-Koning.nl/klantenservice-algemeen

Bakkerij Koning wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om (als daar aanleiding toe is) een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het kan nodig zijn dat wij de inhoud van onze privacyverklaring moeten bijwerken. We adviseren je daarom om regelmatig te controleren of er een nieuwe versie van de privacyverklaring is gepubliceerd. Dit kan via www.Bakkerij-Koning.nl/……………….. of via de link ‘Privacyverklaring’ onderaan onze e-mails.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 28 mei 2018.